Jäseneksi

Alla olevan jäsenhakulomakkeen perille saapumisessa on ollut ongelmia, lähetä siis alla olevan jäsenhakulomakkeen tiedot pdf-dokumenttina sähköpostitse osoitteeseen: info@tampereen-taiteilijaseura.fi. Lähetä sähköpostin liitteenä CV:si sekä teoskuvat teostietoineen.

Huomioithan, että sähköpostin liitteenä lähetettävät teoskuvat eivät ole liian suuria. Lue huolella ohje ansioluettelon tekemisestä ja toimita meille ohjeiden mukaan tehty ansioluettelo.

Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Pirkanmaalla vakinaisesti asuva ammattikuvataiteilija. Jäseneksi hyväksymiseen vaaditaan kaksi pistettä:

Ensimmäinen piste, jonka voi saada:

1. varsinaisesta jäsenyydestä Suomen Taiteilijaseuraan kuuluvassa kuvataiteen ammattiliittossa,
2. loppuun suoritetusta seuran määrittelemästä kuvataiteen ammattikoulutuksesta,
3. osallistumisesta viimeisen 10 vuoden aikana johtokunnan määrittelemään merkittävään jurytettyyn näyttelyyn, tai
4. palkituksi tulemisesta merkittävässä taidekilpailussa

Toinen piste:

Toisen pisteen johtokunta myöntää aktiivisesta taiteellisesta toiminnasta ansioluettelon ja teoskuvien perusteella.

Johtokunta voi erikoistapauksessa hyväksyä seuran jäseneksi ilman muodollisia kriteereitä taiteilijan, jolla on erittäin pätevää näyttöä kuvataiteilijana. Seuran johtokunta hyväksyy uudet jäsenet seuraan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Ammattiliiton varsinainen jäsenyys

Suomen Taiteilijaseuraan kuuluvan kuvataiteen ammattiliiton varsinaisten jäsenten ei tarvitse liittää hakemukseen todistuskopiota kuvataiteen ammattikoulutuksesta.

Koulutus

Seuran määrittelemä loppuun suoritettu kuvataiteen ammattikoulutus, esim. korkeakoulu tai ammattikorkeakoulu. Jos hakija on valmistunut ulkomaisesta taideoppilaitoksesta, on koulutuksen vastaavuudesta annettava suomenkielinen selvitys.

Jäsenhakumenettely

Jäseneksi haluava toimittaa Tampereen Taiteilijaseuran toimistoon täytetyn jäsenhakulomakkeen, ansioluettelon ja taiteellisen toiminnan esittelyn A4-portfoliossa. Esittely sisältää korkeatasoisia valokuvia/tulosteita teostietoineen viimeisen 3 vuoden aikana valmistuneista noin 10 teoksesta/teoskokonaisuudesta.

Valokuvien/tulosteiden on oltava hyvätasoisia ja kiinni kansiossa A4-sivulla, jossa on myös tiedot kuvassa olevasta teoksesta (nimi, tekotapa, koko ja vuosi). Portfoliot siirretään jäseneksi hyväksymisen jälkeen toimiston kuva-arkistoon, jonka pohjalta tehdään esim. valintoja erilaisiin näyttelyprojekteihin.

Ohje ansioluettelon tekemiseen

Taiteilijaseuran jäsenyyttä voivat hakea aktiivisesti ammattikuvataiteilijoina toimivat taiteilijat. Hakulomakkeen voi täyttää ja lähettää netissä (lomake alla) tai tulostaa ja lähettää täytettynä Taiteilijaseuraan liitteineen.

Jäsenhakulomake

  • Oppilaitos ja koulutusaika. Liitteenä oltava kopio koulun päästötodistuksesta, jos ei ole varsinaista ammattiliiton jäsenyyttä. Ulkomaisten oppilaitosten osalta on oltava myös selvitys koulutuksen vastaavuudesta Suomessa.
  • Esim. tulevat näyttelyt, projektit ja suunnitelmat (liitteenä cv)
  • Noin 10 kuvaa viimeisten 3 vuoden ajalla valmistuneista teoksista (teostiedot alla olevaan kohtaan). Kuvat mieluiten jpg-muodossa. Kuvien resoluutio mieluiten 72 ja koko enintään 1000 x 1000 pikseliä ja vähintään 500 x 500 pikseliä.
  • Syötä tähän kuvien tiedot jokaisesta kuvasta. Esim. Kuva 1: Teoksen nimi, vuosi, tekniikka, koko. Kuva 2: Teoksen nimi, vuosi, tekniikka, koko jne.