Jäseneksi

Tampereen Taiteilijaseura Ry:n jäsenyyttä voivat hakea ammattikuvataiteilijoina aktiivisesti toimivat taiteilijat. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Pirkanmaalla vakinaisesti asuva ammattikuvataiteilija. Jäseneksi hyväksymiseen vaaditaan kaksi pistettä.

Taiteilijaseuran jäseneksi haetaan ensisijaisesti sähköisesti lähettämällä hakulomake ja tarvittavat liitteet sähköpostilla osoitteeseen: terhi.loimuneva@tampereen-taiteilijaseura.fi. Otsikkokenttään teksti JÄSENHAKEMUS. Tiedostot tulee lähettää pdf-muodossa ja kuvatiedostot jpg-muodossa. Löydät tarkemmat ohjeet alta jäsenhakulomakkeen kohdalta.

Mikäli sähköisen hakemuksen lähettäminen ei ole mahdollista, voi jäsenyyttä hakea myös tulostetulla portfoliolla, joka tulee toimittaa osoitteeseen: Tampereen Taiteilijaseura Ry / Taidekeskus Mältinranta, Kuninkaankatu 2, 33210 Tampere. Kuoreen teksti JÄSENHAKEMUS.

Tulostetun portfolion tulee olla A4-kokoinen kansio, joka sisältää jäsenhakulomakkeen, ansioluettelon sekä korkeatasoisia valokuvia/tulosteita teostietoineen viimeisen 5 vuoden aikana valmistuneista 5–10 teoksesta/teoskokonaisuudesta. Valokuvien/tulosteiden on oltava hyvätasoisia ja kiinnitettynä A4-kokoiselle paperille. Teoskuvissa on oltava mukana teostiedot: teoksen nimi, vuosi, tekotapa/tekniikka, koko. Portfoliot siirretään jäseneksi hyväksymisen jälkeen toimiston portfolioarkistoon, jota voidaan käyttää samaan tapaan kuin taiteilijoiden www-sivuja esim. tehtäessä valintoja erilaisiin näyttelyprojekteihin.

SEURAN JÄSENYYTEEN VAADITTAVAT KAKSI PISTETTÄ

Ensimmäinen piste, jonka voi saada:
1. varsinaisesta jäsenyydestä Suomen Taiteilijaseuraan kuuluvassa kuvataiteen ammattiliitossa,
2. loppuun suoritetusta seuran määrittelemästä kuvataiteen ammattikoulutuksesta,
3. osallistumisesta viimeisen 10 vuoden aikana johtokunnan määrittelemään merkittävään jurytettyyn näyttelyyn, tai
4. palkituksi tulemisesta merkittävässä taidekilpailussa

Toinen piste:
Toisen pisteen Tampereen Taiteilijaseuran johtokunta myöntää aktiivisesta kuvataiteellisesta toiminnasta ansioluettelon ja teoskuvien perusteella. Johtokunta voi erikoistapauksessa hyväksyä seuran jäseneksi ilman muodollisia kriteereitä taiteilijan, jolla on erittäin pätevää näyttöä kuvataiteilijana. Seuran johtokunta hyväksyy uudet jäsenet seuraan yksinkertaisella äänten enemmistöllä.

Ammattiliiton varsinainen jäsenyys
Suomen Taiteilijaseuraan kuuluvan kuvataiteen ammattiliiton varsinaisten jäsenten ei tarvitse liittää hakemukseen todistuskopiota kuvataiteen ammattikoulutuksesta.

Koulutus
Seuran määrittelemä loppuun suoritettu, vähintään 3,5 vuotta kestänyt kuvataiteen ammattikoulutus, esim. korkeakoulu tai ammattikorkeakoulu. Jos hakija on valmistunut ulkomaisesta taideoppilaitoksesta, on koulutuksen vastaavuudesta annettava suomenkielinen selvitys.

JÄSENHAKULOMAKE

Jäsenhakulomakeessa tulee näkyä seuraavat asiat alla olevassa järjestyksessä. Kopioi alla olevat tiedot tiedostoon, täytä tiedot huolellisesti ja tallenna tiedosto pdf-muotoon.

1. TOIMITKO AKTIIVISESTI KUVATAITEILIJANA?

2. NIMITIEDOT TÄYDELLISINÄ
– sukunimi ja kaikki etunimet
– taiteilijanimi, jos on

3. SYNTYMÄAIKA JA -PAIKKA

4. KOTIKUNTA

5. OSOITE
– postiosoite
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– www-sivun osoite

6. AMMATTI

7. TAITEENALA / TAITEENALAT
taidemaalari
taidegraafikko
kuvanveistäjä
– mediataiteilija
valokuvataiteilija
performanssitaiteilija
muu, mikä?

8. KUVATAITEEN AMMATTIKOULUTUS
– oppilaitos
– koulutusaika

HUOM! Liitteenä on oltava kopio koulun päästötodistuksesta, jos sinulla ei ole varsinaista ammattiliiton jäsenyyttä. Ulkomaisten oppilaitosten osalta on oltava myös selvitys koulutuksen vastaavuudesta Suomessa.

9. JÄSENYYDET KUVATAITEEN AMMATTILIITOISSA (varsinainen jäsen)
TML
STG
KVL
V
Muu ry

10. KOKELASJÄSENYYDET KUVATAITEEN AMMATTILIITOISSA
TML
STG
KVL
V
Muu ry

11. JÄSENYYDET MUISSA TAITEILIJAJÄRJESTÖISSÄ

12. SELVITYS TAITEELLISESTA TOIMINNASTA
– esim. tulevat näyttelyt, projektit ja suunnitelmat

13. MITÄ ODOTAT TAMPEREEN TAITEILIJASEURALTA?

HAKEMUKSEEN TARVITTAVAT LIITTEET

– Noin 10 kuvaa viimeisten 5 vuoden ajalla valmistuneista teoksista. Kuvat jpg-muodossa. Kuvien resoluutio 72 ja koko enintään 1000 x 1000 pikseliä ja vähintään 500 x 500 pikseliä. Nimeä kuvat numeroilla.
– Teosluettelo liitteenä lähetettävistä kuvista pdf-tiedostona. Laita teokset luetteloon numerojärjestyksessä ja ilmoita täydelliset teostiedot: teoksen nimi, vuosi, tekotapa/tekniikka, koko.
– Kopio koulun päästötodistuksesta, jos sinulla ei ole varsinaista ammattiliiton jäsenyyttä.
– CV pdf-tiedostona.

OHJEITA CV:N TEKEMISEEN

Ansioluettelo on tarkempi kuvaus ammattillisesta toiminnasta. CV:stä tulisi löytyä seuraavat asiat:
– Nimi ja yhteystiedot
– Koulutus
– Yksityisnäyttelyt
– Ryhmä-/Yhteisnäyttelyt
– Performanssit ja julkiset esiintymiset
– Toimeksiannot
– Kokoelmat
– Apurahat, residenssit, palkinnot
– Julkaisutoiminta ja keskeisemmät arviot
– Galleriaedustus ja mahdolliset jäsenyydet
– Laita koulutukseen vain kuvataiteilijan ammattiin liittyvä koulutus.
– Ilmoita CV:ssäsi vain gallerioissa tai vastaavissa kuvataiteen näyttelypaikoissa pidetyt yksityisnäyttelyt (ei kahviloissa tms. paikoissa pidettyjä esittelyjä).
– Huomioithan, että myyntinäyttelyt (teosvälitykset, Taidesuunnistus, jne.) eivät ole varsinaisia näyttelyitä. Sen vuoksi niitä ei ilmoiteta ansioluettelossa.
– Jos sinulla on paljon näyttelyitä, ilmoita vain tärkeimmät. Voit otsikoida karsitun näyttelylistan esim. seuraavasti: Yksityisnäyttelyt (valikoidut).
– Luetteloi näyttelyt uusimmasta vanhimpaan: uusin aina ylinnä.