Historia

Perustaminen ja alkuvaiheen toiminta

Tampereen Taiteilijaseura perustettiin 1920 vilkastuttamaan tamperelaista kulttuurielämää ja tukemaan ammattimaisesti toimivien taiteilijoiden työskentelyä. Seuran ensimmäiseksi puheenjohtajaksi valittiin taidemaalari Gabriel Engberg, joka toimi tehtävässä parikymmentä vuotta. Varhaisvaiheissaan Taiteilijaseura ei ollut vain kuvataiteilijoiden seura, vaan jäsenet edustivat kaikkia taiteen aloja. Lisäksi seuraan kuului taiteen harrastajia ja muita kulttuurista kiinnostuneita henkilöitä. Puhtaasti kuvataiteilijoiden yhdistykseksi seura muuttui vuonna 1943.
Toimintansa alkuvaiheissa Tampereen Taiteilijaseura keskittyi ohjelmallisten kokousiltojen ja juhlien järjestämiseen. Näyttelytoiminnan sujuvuutta haittasi vakinaisen taidenäyttelypaikan puuttuminen. Ensimmäinen nimenomaan taidenäyttelyille suunniteltu tila valmistui vuonna 1925 Tampereen Kirjastotalon yhteyteen (nyk. Kulttuuritalo Laikku).

Galleria Mältinranta 1980-luvulla.

Muutto Mältinrantaan

Seuran puheenjohtaja Kirsti Melartin pitää puhetta Taidekeskus Mältinrannan avajaisissa v. 1983.

Kirjastotalosta tilasta muodostui näyttelykeskus, jossa pidettiin muun muassa Taiteilijaseuran vuosinäyttelyt. Kirjasto otti näyttelytilan omaan käyttöönsä 1970-luvulla, jolloin seura jäi taas ilman omaa näyttelytilaa. Tilanne muuttui ratkaisevasti, kun Tampereen kaupunki kunnosti Mältinrannan entisen vedenpuhdistuslaitoksen Taiteilijaseuran ja Pirkkalaiskirjailijoiden käyttöön. Taidekeskuksen avajaiset pidettiin vuonna 1983. Kahden näyttelytilan lisäksi Taiteilijaseura sai rakennuksesta toimistotilat ja grafiikan pajan työtilat.

Vuonna 1986 seurassa oli 68 jäsentä. Jäsenmäärän kasvu on ollut vauhdikasta ja 2024 seurassa on jo lähes 310 ammattikuvataiteilijaa. Tämä on myös näkynyt toiminnan monipuolistumisena.

Mältinrannan uudistuminen

Vuodesta 2000 lähtien rakennuksessa on toiminut myös Taidelainaamo. 2000-luvun alussa seura sai käyttöönsä myös Pirkkalaiskirjailijoiden tilat rakennuksen toisesta kerroksesta, kun kirjailijat saivat uuden toimitilan Tampereen työväenopistosta. Syksyllä 2008 entisiin vesialtaiden tiloihin rakennuksen takaosaan valmistui runsaasti uusia työpajatiloja monipuoliseen taiteen tekemiseen.

Taidekeskus Mältinranta.