Mira Heija, Heini Hiltunen, Joanna Lamberg, Ilkka Piirainen ja Jerker Ramberg

INKARNAATIO – yhteisnäyttely

Inkarnaatio (lat. Incarnatio / suom. lihaksi tuleminen) tarkoittaa uskonnollisessa yhteydessä jumalallisen olennon ihmiseksi syntymistä, yleisemmin ruumiillistumista, henkilöitymistä tai uudelleensyntymistä. Näyttelyn teokset kuvaavat hengen ja materian ikuista kiertokulkua; syntymää, kasvua, transformaatiota, kuolemaa ja jälleensyntymistä.

Kuvataiteilija on omien teostensa luoja. Taiteilija tekee näkyväksi idean, oivalluksen, tunteen, kokemuksen. Näin ajatus tulee ’lihaksi’: havaittavaksi ja koettavaksi. Teos on tekijästään lähtöisin ja tekijänsä näköinen luomus, joka alkaa elää omaa itsenäistä elämäänsä, kun se tuodaan yleisön eteen. Taiteilija-luojan työ on tehty ja teos syntyy uudelleen katsojien silmissä ja mielissä.

Inkarnaatio-näyttely koostuu viiden erinäköisen taiteilijan teoksista. Mira Heijan kollaasit, Ilkka Piiraisen veistokset, Heini Hiltusen veistosinstallaatio, Jerker Rambergin piirustukset sekä Joanna Lambergin maalaukset ja installaatio ovat tulkintoja yhteisestä teemasta.

 

INCARNATION – group exhibition

Incarnation (lat. incarnatio / eng. embodied in flesh) means in a religious context the material manifestation of a divine being, in general embodiment, personification or rebirth. The artworks in this exhibition depict the everlasting cycle of spirit and substance; birth, growth, transformation, death and rebirth.

Artist is the creator of ones’ works. Artist realises an idea, an inspiration, an emotion, an experience. The thought becomes ’flesh’: something that can be observed and experienced. The artwork that originates from the artist and looks like its creator starts to live a life of its own when brought in front of an audience. The artist/creators work is done and the artwork is reborn in the eyes and minds of the spectators.

Incarnation-exhibition consists of works from five dissimilar artists. Mira Heija´s collages, Ilkka Piirainen´s sculptures, Heini HIltunen´s sculpture-installation, Jerker Ramberg´s drawings and Joanna Lamberg´s paintings and installation are interpretations of the mutual theme.

Kommentit pois päältä artikkelissa Mira Heija, Heini Hiltunen, Joanna Lamberg, Ilkka Piirainen ja Jerker Ramberg

Kommentointi on suljettu.