Marjukka Vainio, Kari Soinio ja Rita Jokiranta

Marjukka Vainio
Kari Soinio
Rita Jokiranta

TULKITTU MAISEMA

Valokuvataiteilijat Marjukka Vainio ja Kari Soinio sekä mediataiteilija Rita Jokiranta ovat koonneet uudesta tuotannostaan maisemateemaisen näyttelyn Tulkittu maisema. Näyttelyn taiteilijoita yhdistää työskentely kameralla ja toisiaan sivuavat aihepiirit. He ovat kaikki pohtineet omassa taiteessaan, miten näemme maiseman ja tulkitsemme sen – niin luonnossa, kaupungissa kuin puutarhoissakin.

Maiseman kokeminen yhdistyy liikkumiseen, matkalla oloon, pysähtymiseen maiseman äärelle. Marjukka Vainion valokuvissa näkyy ihmisiä ja kasvillisuutta puutarhoissa ja puistoissa, Kari Soinio kuvaa suurkaupungin pulssia ja ihmisiä nähtävyyksien äärellä ja Rita Jokirannan videoteoksessa maisemat vaihtuvat maailmassa, jossa matkaamme unelmissa, muistoissa ja todellisuudessa.

MARJUKKA VAINIO: Valokuvia
Minua on aina viehättänyt ja kiinnostanut ranskalaisten kyky katsoa taidetta ja nauttia siitä. Suhtautuminen on kaunista, arvostavaa ja keskittynyttä. Heillä on kykyä olla läsnä hetkessä. Samalla tavalla he käyttäytyvät käyskennellessään puutarhoissa ja aistiessaan, ihaillessaan ja tutkiessaan kasveja. Maisema- ja puutarhakuvissani on kysymys maiseman kokemisesta ja arvostamisesta. Maiseman havaitseminen ja tulkitseminen on tilannesidonnaista, kontekstuaalista eli asiayhteyteen sidottua ja vuorovaikutuksen tulosta.

Koen maiseman metaforisesti ja emotionaalisesti. Maisema on minulle tunnetila ja elämäkerrallisen muistin puhetta. Näyttelykuvissa leikittelen peilikuvalla ja pyöreällä kuvamuodolla. Kuvissa tavoittelen harmoniaa ja rauhaa ja niiden idylli viittaa katoavaisuuden ja kuoleman läsnäolon tiedostamiseen.

Valokuvani kertovat usein jostain kadotetusta tai sellaisesta jota kaivataan tai etsitään. Anaïs Ninin ajatusta mukaillen: “Valitsin valokuvan ja metaforan, en siksi että rakastan arvoituksellisuutta ja vaikeatajuisuutta, vaan koska kuva on lähempänä tapaamme kokea asiat syvällä sisimmässämme.”

Valokuvataiteilija Marjukka Vainio asuu ja työskentelee Hämeenlinnassa. Hänen kasvimaailman kauneuden ja metaforisuuden innoittamat äärimmäisen tarkat, suurikokoiset ja pelkistetyt värivalokuvansa kukkien ja kasvien olomuodoista – siemenistä, kukinnoista, juurista, lehdistä, taimista – ovat tulleet tunnetuiksi sekä kotimaassa että ulkomailla. Vainio on pitänyt useita yksityisnäyttelyitä ja osallistunut tiiviisti yhteisnäyttelyihin 1980-luvulta asti. Hänen teoksiaan on ollut esillä muun muassa Ranskassa ja Iso-Britanniassa. Vuonna 2003 Vainio sai valtion Suomi-palkinnon. Vuosina 2009-2014 hän toimi valokuvataiteen taiteilijaprofessorina. Taiteilijan työskentelyä on tukenut Suomen Kulttuurirahaston Hämeen rahasto. www.marjukkavainio.fi

KARI SOINIO: Valokuvia
City of Glass esittää etualallaan epäteräviä ohikulkijoita, taustalla yläkerroksiin tarkennettuja lasitorneja. Perinteiset newyorkilaiset vuokratalot ympäröivät tätä uutta rakentamista ja kadulla anonyymit kaupunkilaiset elävät elämäänsä eristettyinä yläkerrosten vauraudesta. Kuvissa taivas korostuu ja katutila lähes katoaa. Ihmiset muuttuvat epäterävyyden myötä taustaksi uusille rakennuksille, jotka syövät kaupungin sielua.

City of Glass tutkii ihmisen suhdetta paikkaan, paikan merkitystä ja muutosta rakennushistorian ja sosioekonomisten rakenteiden kautta. Sarjassa on paljolti kysymys siitä kenelle maisema ja paikka kuuluvat, kun julkinen katutila on eristetty yksityisistä tiloista.

Häiriöitä maisemassa käsittelee ideaalia maisemakuvaa, nähtävyyttä. Se tarkastelee katsojuutta ja näkymän epätäydellisyyttä, ja katsojan osuutta maisemanäkymän epätäydellisyydessä. Häiriöitä maisemassa muodostuu paloina kuvatuista panoraamoista, jotka pyrkivät kokonaisen näkymän esittämiseen. Ne näyttävät samalla ajan kulun, kun katsojat tai muut esteet tulevat katsojan ja maiseman väliin.

Maisema riippuu näkökulmasta. Taiteilijalle se on kuva, esitys näkymästä. Maallikolle se on näkymä, erityinen paikka, jota tullaan katsomaan kaukaakin. Näiden kahden, erilaisen katsantokannan välistä eroa ja ristiriitaakin yritän kuvata. Tekemällä paloista kootun panoraaman koetan myös tutkia ajan ja liikkeen vaikutusta maiseman katsomiseen.

Kari Soinio (s. 1962) on helsinkiläinen valokuvataiteilija. Hänen työssään kulkee kaksi pääjuonnetta. Maiseman ja paikan sekä sukupuolen, ruumiillisuuden ja miehen identiteetin käsittely.Hänen näyttelyitään on nähty mm. Station Independent Projects -galleriassa New Yorkissa (2016, 2015, 2013), Galleria Heinossa (2012, 2009, 2006, 2004) ja Suomen Pariisin Instituutissa (2010). Hän on osallistunut näyttelyihin muun muassa Kiasmassa, Suomen valokuvataiteen museossa, Serlachius museoissa, TEA -museossa Teneriffalla, Keravan, Vantaan, Järvenpään ja Wäinö Aaltosen taidemuseoissa. www.karisoinio.com

RITA JOKIRANTA: Mediainstallaatio
Esitän näyttelyssä kaksikanavaisen videoinstallaation Souvenirs for Travelers. Käsittelen siinä, kuten teoksissani yleensä, tapahtuman, tulkinnan ja kuvan suhdetta sekä muistin ja muistamisen fragmentaarisuutta ja epäluotettavuutta tai ohikiitävän tapahtuman tallentamista ja esittämistä niin, että katsoja joutuu tulkinnassaan vertaamaan sitä omiin kokemuksiinsa ja tunteisiinsa. Teos on koostettu kuin palapeli kuvista, jotka ovat nopeita reflektioita ja hetkellisiä havaintoja. Niistä muodostuu ehkä kertomus, mutta sen voi nähdä vain episodimaisina fragmentteina.

Teoksessa maisemat vaihtuvat maailmassa, jossa matkaamme unelmissa, muistoissa ja todellisuudessa. Mielikuvissa maisema liitetään matkaan. Uneksimme usein näkevämme ikoniset maisemat – kuten Himalajan huiput, Egyptin pyramidit tai New Yorkin pilvenpiirtäjät – mutta arkipäivässämme näkymät rajoittuvat paljon tavallisempiin katuihin, radanvarsiin tai takapihoihin. Ne ovat jonkinlaisia epämaisemia, joita emme aina edes tunnista maisemiksi.

Yksi lähtökohtani on paikoissa, joissa olen käynyt, ja niistä kumpuavissa kertomuksissa. Aiheenani ovat myös lähdön maisemat, paikat, joista matka uuteen paikkaan ja uuteen maisemaan alkaa – lentokentät, metroasemat, rautatieasemat. Mitä todella etsimme, kun lähdemme matkalle? Ehkä matkalla syntyvät muistot ovatkin keino muistaa paremmin lähtöpaikka tai kotiseutu.

Rita Jokiranta on mediataiteilija, jonka taiteellisen työskentelyn tekniikat ovat video, valokuva, installaatio sekä valo ja ääni. Hänen teoksiaan on esitetty niin yksityis- kuin ryhmänäyttelyissä, screeningtapahtumissa ja filmifestivaaleilla Suomessa ja laajalti muissa Pohjoismaissa sekä muualla Euroopassa. Viime vuosien tärkeimpiä näyttelyitä ovat ARS 11 -satelliittinäyttely Ahvenanmaan taidemuseossa sekä yksityisnäyttelyt Helsingissä Forum Boxissa (2012), Kaapelin Galleriassa (2013), MUU Galleriassa (2013) ja Galleria Huuto Jätkä 2 -tilassa (2017). Taiteilijan työskentelyä ovat tukeneet Svenska kulturfonden (2016) ja Cité Internationale des Arts/Pariisin taiteilijakaupungin säätiö (2017). Installaation tekniikasta vastaa Jorma Saarikko/Pro AV Art Oy. www.ritajokiranta.com

Kommentit pois päältä artikkelissa Marjukka Vainio, Kari Soinio ja Rita Jokiranta

Kommentointi on suljettu.