Marjo Viitala

Tapahtumahorisontti-näyttelyssäni tutkin yhtä ihmisen perustarvetta: läheisyyttä. Läheisyyden kaipuu on tarvetta tulla nähdyksi ja ymmärretyksi. Se on tarvetta olla toista lähellä sekä fyysisesti ja henkisesti.

Pyrin erilaisten leikkien ja näyttelijäntyön metodien kautta tuomaan näkyville ihmisen reaktioita eri kohtaamistilanteissa. Välineenäni on liikkuva kuva ja muotona installaatio. Haen pelkistettyä ilmaisua. Metodien ja leikkien avulla pyrin saamaan esiintyjät unohtamaan itsensä, jolloin heidän kehonsa ja ilmeidensä hienovaraiset vihjeet paljastavat heidän sisäisen maailmansa käsillä olevassa hetkessä.

Yksi osa teoksesta on interaktiivinen. Siinä katsoja pääsee testaamaan omia kokemuksiaan ja osaksi teosta.

”Seksillä kotiin” on tutkimus ihmisen sisäisestä puheesta ja viesteistä, jotka eivät mene läpi niin kuin haluaisimme. Olen kuvannut kahta henkilöä samassa tilassa kahdella eri kameralla ja tehnyt näistä kaksi videota. Toinen video on lyhyempi kuin toinen. Jokainen kierros antaa uuden tulkinnan tilanteelle. Metodissa on oleellista saman lauseen toistaminen, varioiden, kuitenkin samassa lauseessa pysyen. Kuvattavat henkilöt eivät tiedä aloittaessaan parinsa lausetta. He kuulevat mitä toinen sanoo, ja voivat ottaa impulssin toisen sanomisesta. Silmät kiinni heidän keskittymisensä tekstiin korostuu. Tuloksena on monipuolinen dialogi minimaalisista elementeistä.

”Peili” -teoksessa perustana on lapsuudesta tuttu Peili-leikki. Leikki toimii tässä metaforana ihmisten sosiaalisille suhteille. Peiliä pelatessa peili-henkilöltä edellytetään rehellisyyttä ja tasapuolisuutta. Oikeassa elämässä ja voimasuhteiden ollessa epätasapainossa tulee kuitenkin kiusaus olla epärehellinen. Toisen ihmisen päästää lähelleen helpommin kuin toisen, teki tämä virheitä tai ei.

Kuvaustilanteessa aloitimme pelin monta kertaa samasta alkutilanteesta, pelaajien lähtöpaikkaa muuttamatta. Kuvaustilanteen loputtua haastattelin pelaajia. Haastattelut paljastivatkin tilanteesta jotain aivan uutta. Peli ei ollutkaan rehellistä ja pelaajien kertomukset paljastivat paljon heistä itsestään, heidän haavoittuvuudestaan ja heidän suhteestaan voittoihin ja häviöihin sosiaalisessa pelissä. Voimme samaistua heidän kokemuksiinsa. Peili-teoksen interaktiivisessa osuudessa katsoja pääsee peliin mukaan virtuaalihahmoa vastaan pelatessa.

TEKIJÄTIEDOT

Peili
Kuvaus Mikael Gustafsson ja Anton Verho, ääni Miki Brunou, kuvakoodaus Aleksi
Pihkanen, leikkaus ja värimäärittely Jaakko Rinne

Seksillä kotiin
Kuvaus Anton Verho, ääni Miki Brunou, leikkaus ja värimäärittely Jaakko Rinne.

Teoksissa esiintyvät Mirva Anjala, Juska Jutila, Samuli Laine, Juha Pulli, Jaakko Pyykkölä, Ville Oinonen.

Näyttelyä ovat tukeneet:
Suomen Kulttuurirahaston Uudenmaan rahasto
Taiteen edistämiskeskus ja valtion media-, sarjakuva- ja kuvitustaidetoimikunta

Kommentit pois päältä artikkelissa Marjo Viitala

Kommentointi on suljettu.