Margarita Rosselló Ramón

Colourboratory Vol.2

Colourboratory Vol.2 -näyttely rakentuu pienistä tutkielmista, joissa tarkastellaan turvallisuuden värejä yhteiskuntatieteellisen tutkimuksen näkökulmasta. Värien käyttö ei ole viatonta ja värit ovat elimellinen osa inhimillistä toimintaa sekä merkitysten muodostumista. Värit ovat usein niin ilmeisiä, ettei niihin helposti kiinnitä huomiota. Värien käytöllä on kuitenkin sosiaalisia ja poliittisia vaikutuksia, jotka jäävät ilman huomiota mikäli värit ohitetaan olankohautuksella. Näyttelyn tutkielmissa tarkastelun kohteina ovat poliisit, asevoimat, liput sekä arkiset turvallisuusnäkymät. Ne asettavat turvallisuuden ja uhkaavuuden yhteyden näkyville.

Näyttely on toinen neljän näyttelyn sarjasta, jotka ovat esillä eri maissa. Ensimmäinen osa oli esillä Berliinissä kesällä 2018. Näyttelyt perustuvat Tampereen yliopiston kansainvälisen politiikan professorin Juha A. Vuoren johtaman kansainvälisen tutkijaryhmän tekemään kansainvälisen politiikan tutkimuksen tieteenalaan lukeutuvaan työhön ja ylittävät näin taiteen- ja tieteentekemisen rajapinnan. Näyttelyä ja taiteellista työtä ovat tukeneet Koneen Säätiö sekä Turun yliopisto.

Margarita Rosselló Ramón (s.1982) asuu Turussa ja työskentelee kuvataiteilijana sekä taideopettajana. Hän on taiteen maisteri (Aalto yliopisto) sekä muotoilija (Turun ammattikorkeakoulu).  www.margaritarossello.com,

Kommentit pois päältä artikkelissa Margarita Rosselló Ramón

Kommentointi on suljettu.