Katja Härkki

Pariutuminen

Näyttelyssäni käsittelen pariutumisen ja ihmissuhteiden merkitystä. Kuinka vaikeaa on löytää tasavertainen puoliso tai ystävä ja vielä pitää tuota suhdetta yllä. Se miten havainnoimme ja tulkitsemme maailmaa sekä kommunikoimme toistemme kanssa, on meitä yhdistävä tai erottava voima. Näissä prosesseissa muodostamme ihanteemme, mielipiteemme ja arvomme. Kurki on yksiavioinen eläin, siksi jotenkin koin sen tähän keskusteluun liittyen ihmisen synonyymiksi. Maalauksissani kurjet kohtaavat symboleja, joita niiden tulee tulkita ja ymmärtää samoin muodostuakseen pariksi ja pysyäkseen yhdessä.

Maalaukseni ovat unenomaisia näkyjä, joissa haluamani olennaisuus esittäytyy abstrahoituina eläinhahmoina ja rakennetun maailman struktuureina. Maalaan öljy- ja akryylivärein intentionaalisesti, mutta samalla hyvin harkiten. Maalausteni kuvapinnat koostuvat kerroksellisista maalausjäljistä ja symbolinomaisista konstruktioista. Nämä erilaiset maalipinnat, sekä kuvapinnan eri osien tarkka sijoittelu, käyvä vuoropuhelua keskenään maalaukseni tilassa tehden siitä tasapainoisen, mutta samalla jännitteisen. Maalausprosessissa peilaan itseäni syntyvään kuvaan tiedon, värien, sommittelun ja tunteen keinoin. Samalla luon toisen todellisuuden, jonka katsoja voi ymmärtää oman viitekehyksensä kautta.

Kommentit pois päältä artikkelissa Katja Härkki

Kommentointi on suljettu.