Jouni Toni

Yksityisnäyttelyni Galleria Mältinrannassa koostuu tänä vuonna valmistuneista maalauksista, veistoksista ja animaatioista. Taiteellinen työskentely on yleisimmällä tasolla pyrkimystä kiteyttää kokemustani rajattomasta todellisuudesta rajalliseksi teokseksi, jonka voi asettaa tarkastelun kohteeksi.

Teosten aineistoksi valikoituu vallitseva maailmantilanne suodattuneena omien sisäisten prosessieni lävitse. Poliittiset ja ympäristölliset ongelmakohdat päätyvät tavalla tai toisella teosten osaksi. Päämääränäni ei silti ole itsetarkoituksellinen kannanotto puoleen tai toiseen. Vaikka tekijän arvopohja ja kulttuurinen tausta määrittävät väistämättä merkittävällä tavalla teoksen ulkoasua, en pidä niiden osuutta sisällön kannalta ensisijaisena. En katso teoksen tärkeimmän viestin olevan niinkään sen tunnistettavassa aiheessa tai rakennuspalikoissa vaan tavoissa, joilla ne teoksessa järjestyvät tekijän, ihmisyksilön, näkökannalta koherentiksi kokonaisuudeksi. Parhaimmillaan taideteos voisi olla subjektiivisista aineksista rakentunut yleismaailmallinen viitekehys johon katsojan on mahdollista projisoida oma inhimillinen kokemuksensa, teoksen tulkinnan siten muuttuessa tulkitsijan mukana

Tunnistettavia teemoja viimeaikaisessa teoksissani ovat olleet yksilön suhde ihmisryhmään ja toisaalta ihmisen suhde ympäristöönsä sekä yleensä ihmiskulttuurin hankala suhde omia peräänantamattomia lakejaan noudattelevaan jatkuvassa muutoksen tilassa olevaan maailmankaikkeuteen.  Olen kuvannut erilaisia mielenilmauksia tai joukkokokouksia vaihtuvissa maisemissa. Kiinnostavaa on näkökulman laajuuden vaikuttavuus todellisuuden kokemukseen.  Teknisempänä kiinnostuksen kohteena säilyy aina teoksen kuva-aiheen ja materiallisuuden limittyminen ja tasapainottaminen.

Kommentit pois päältä artikkelissa Jouni Toni

Kommentointi on suljettu.