Heli Huotala

Näyttelyn maalaukset ovat syntyneet vuosina 2010-12. Kaikki maalaukset on toteutettu öljyvärillä kankaalle, paperille ja kartongille. Lähtökohtana maalauksissani on todellisen ja epätodellisen maailman häilyvä rajapinta. Maalaan intuitiivisesti kerroksellisia ja tilallisia kuvia: eräänlaisia monitulkintaisia mielenmaisemia. Näkymätön maailma on kiehtova ja pyrin visualisoimaan mielenavaruutta, mielikuvitusta, unimaailmaa ja alitajuntaa. Maalaukseni liikkuvat esittävän ja ei-esittävän rajalla painottuen välillä selvästi jompaan kumpaan.

Maisemaan ja luontoon viittaavat abstraktit ja figuratiiviset elementit eivät perustu suoraan havaintoon vaan ne ovat lähtöisin muistikuvista sekä sisäisestä ja ulkoisesta kokemusmaailmasta. Maalausteni maailmassa (niiden todellisuudessa) kaikki on mahdollista ja mahdotonta yhtä aikaa. Sattuman ja harkinnan vuoropuhelu tuo maalausprosessiin ennalta arvaamattomia vaiheita, joten osittain lopputulos on (ja haluankin sen olevan) yllätys. Pidän maalausprosessiani eräänlaisena löytöretkenä maisemaan, jota ei ole olemassa, mutta joka silti on kaikkialla.

Näyttelyssä on mukana myös Marbellan taiteilijaresidenssissä 2011 maalaamani 100-osainen sarja pienikokoisia maalauksia kartongille.

Kommentit pois päältä artikkelissa Heli Huotala

Kommentointi on suljettu.