Matti Happonen, Mika Heinonen, Kari Lohko

Kolmelta

Taiteilijaryhmää yhdistää pitkäaikainen opettajuus Lahden Muotoilu- ja taideinstituutissa. Kari Lohkolta on esillä suurehkoja maalauksia, joissa graafinen merkinomaisuus yhdistyy värin ja maalausmateriaalin ekspressiiviseen käsittelyyn. Visuaalisesti voimakkaisiin teoksiin liittyy käsitteellisiä piilomerkityksiä.

 Matti Happosen taiteessa voi nähdä yhteyden eksistentiaalifilosofiaan. Teemat liikkuvat ihmisen tilan ympärillä, niin fyysisen, psyykkisen kuin henkisenkin. Ihmisen vertauskuvina hänen teoksissaan ovat puut ja talot. Puut ovat yksinäisiä kuusia tai paljaita lehtipuita. Talot piirtyvät taustasta esiin herkin viivoin tai unenomaisina mustina hahmoina. Niiden olemus ottaa vastaan elämän milloin vääntyen ja kärsien, milloin uljaana.

 Mika Heinosen teokset ovat sarja kunnianosoituksia Vincent van Goghille. Visuaalisen leikinomaisuuden kautta ilmaisu on laajentunut materiaaleiltaan rannattomaksi, idealähtöiseksi tekemiseksi. Leikinomaisen kepeyden alta voi katsoja tavoittaa käsitteellisiä syvänteitä.

Kommentit pois päältä artikkelissa Matti Happonen, Mika Heinonen, Kari Lohko

Kommentointi on suljettu.