Anna Ellmén

Veistoksista ja veistosinstallaatioista koostuvan näyttelyni on nimeltään Marras. Suomalaisessa kansanuskossa sana ”marras” tarkoittaa huonoa, kuolemaan viittaavaa ennettä. Villieläimen liian tuttavallinen käytös ja ilmaantuminen ihmisen ympäristöön on tyypillisesti käsitetty martaaksi. Teoksissani tarkastelen tätä ajatusta myös käänteisesti: pyrkiessään hallitsemaan luontoa ihminen merkitsee usein huonoa ennettä eläimille ja niiden elinympäristölle. Ajatusta martaista voi tarkastella myös yhteiskunnallisesta näkökulmasta. Käsitys martaista perustuu ajatukseen rajojen selkeydestä ja pysyvyydestä, mikä toimii usein myös vallankäytön oikeutuksena. Rajan ylitys, marras, voisikin tässä tapauksessa merkitä huonoa ennettä luutuneille valta-asetelmille.

Näyttelyyni liittyvät teemat, valta ja vapaus, ovat tälläkin hetkellä laajasti ajankohtaisia. Tarkastelen kautta aikojen ihmisiä askarruttaneita kysymyksiä vallan ja vapauden olemuksesta, kuten esimerkiksi vallankäytön oikeudenmukaisuutta. Käsittelen teoksissani vallan ja vapauden ongelmaa sekä yhteiskuntafilosofisesta näkökulmasta että myyttisellä tasolla. Teosteni lähtökohtina ovat olleet myyttien ja kansanperinteen toimijat ja tapahtumat sekä tutut sadut ja tarinat, joista teokseni pyrkivät kertomaan uuden sivujuonteen.

Kytken myyttisen tason nykypäivään arkisten tuotantoeläinten, kanojen, ja ihmisen läheisyydessä elävien eläinten kuvaamisen kautta sekä käyttämällä materiaalina romua, löydettyjä esineitä ja eläinten osia. Ominaista työskentelyssäni onkin juuri erilaisten materiaalien yhdistäminen. Useat teokseni perustuvat romun ja pronssin liittoon.

Näyttelyäni ovat tukeneet Varsinais-Suomen taidetoimikunta ja Turun kulttuurilautakunta.

Kommentit pois päältä artikkelissa Anna Ellmén

Kommentointi on suljettu.