Alisa Javits

GLITTER DREAMS

14-kanavainen videoinstallaatio, HD, ääni
Musiikki: Sasha & Mia, Mikko H. Haapoja
Tilaäänisuunnittelu: Mikko H. Haapoja

Teoksen kuvat ovat kuin yksittäisiä, päässä kertautuvia mielikuvia, joilla ei näennäisesti ole mitään yhtenäistä. Teos ei käsittele suoraan glitteriä vaan se on metafora. Se pohtii kaipuuta, kokeilua, uskallusta ja asioita, jotka ihminen löytää ja valitsee omaan elämäänsä. Samalla se puhuu erilaisuuden puolesta ja tasa-arvosta. Jokaisen ”glitter dreamsit” ovat sen omia ja muilla ei ole niihin kajoamista.

Alisa Javits työskentelee Helsingissä videon ja installaation parissa. Hän on valmistunut Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulusta valokuvataiteen osastolta. Työssään hän sekoittaa valokuvallisia ja elokuvallisia työskentelymetodeja. Useat teokset toimivat sekä yksikanavaisina versioina, että monikanavaisina installaatioina. Teosten pääteema on ihmisen sisäisen ja ulkoisen kokemusmaailman ristiriita. Ne tarkastelevat mm. yksinäisyyttä, haluja, ikääntymistä, seksuaalisuutta sekä ulkopuolisuutta. Teokset toimivat ikään kuin rakentamalla tunteita, sen sijaan, että loisivat selkeitä tarinoita.

Näyttelyä on tukenut AVEK ja VISEK.

 

GLITTER DREAMS

14-channel projection installation, HD, sound
Music: Sasha & Mia, Mikko H. Haapoja
Installation sound design: Mikko H. Haapoja

Images flowing in the work are like sporadic, recurring mental images of the mind that seemingly have nothing in common. The work is not about glitter, rather it is a metaphor. It ponders over longing, trying, daring and things which people find and choose to have in their lives. Everyone has their own “glitter dreams” and they can’t be judged.

Alisa Javits is a visual artist working in Helsinki with video, installation and VJing. She graduated from Aalto University School of Arts, Design and Architecture. In her work, she mixes photographic and filmic working methods. The works are often built both as 1-channel projections for the screenings and as multi-channel projection installations. The main theme of the works is the contradiction between the inner and the outer in people. They approach for instance loneliness, desire, aging, sexuality and otherness. The purpose is to build emotions rather that clear stories, and appeal to people’s associations, rather than reason.

Exhibition is supported by AVEK and VISEK.

Kommentit pois päältä artikkelissa Alisa Javits

Kommentointi on suljettu.