Rekisteriseloste – tietosuojakäytäntö

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE

1 Rekisterin nimi
Taidekeskus Mältinrannan kutsuvierasrekisteri

2 Rekisterinpitäjä
Tampereen Taiteilijaseura ry, y-tunnus 0550781-2
Kuninkaankatu 2, 33210 Tampere
info(at)tampereen-taiteilijaseura.fi, 010 4202040

3 Rekisteriasioita hoitava henkilö
Näyttelykoordinaattori Anne Paldanius, anne.paldanius(at)tampereen-taiteilijaseura.fi, 050?550 3145.

4 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Tämän henkilötietorekisterin tarkoituksena on toimia kutsuvierasrekisterinä Taidekeskus Mältinrannan näyttelyavajaiskutsuille ja Taidelainaamon tapahtumille. Henkilötietoja käsitellään kutsuvierastapahtumista tiedottamiseen koskien Taidekeskus Mältinrannan näyttelyitä ja muita Tampereen Taiteilijaseuran järjestämiä yleisölle suunnattuja tapahtumia.

5 Rekisterin tietosisältö
Tampereen Taiteilijaseuran kutsuvierasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Nimi
Yhteystiedot: osoite, sähköpostiosoite

6 Säännönmukaiset tietolähteet ja tietojen säilyttäminen
Rekisterin tiedot kertyvät:
– rekisteröidyltä itseltään hänen pyynnöstään
– kaupunkien, kuntien ja muiden yhteisöjen viranhaltijoiden kohdalla nettisivuilta työyhteystietoina (museot ja muut kulttuurilaitokset ja taidetoimijat, kuvataideopettajat, taiteilijaseurat ja -yhdistykset)
– yhteistyöhankkeiden yhteydessä yhteistyökumppaneilta
– Tampereen Taiteilijaseura ry:n kannatusjäseniltä jäsenetuihin kuuluvana palveluna
– lehdistön edustajilta nettisivuilta ja rekisteröidyn omasta pyynnöstä

Tietoja säilytetään markkinointirekisterissä kunnes rekisteröity itse ilmoittaa haluavansa tietonsa pois markkinointirekisterilistalta tai kunnes huomataan tietojen paikkansapitämättömyys / vanhentuminen.

7 Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta toisille osapuolille.

8 Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle henkilötietolain 22 §:n – 23 §:n nojalla esimerkiksi palvelujen ja viestinnän teknisen toteuttamisen sitä edellyttäessä.

9 Rekisterin suojaus
Rekisteri on ATK-muodossa. Rekisteriin on käyttöoikeus vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään.

10 Tarkastusoikeus ja kielto-oikeus
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa tietonsa, sekä oikeus tietojen korjaamiseen ja poistamiseen.
Rekisteröidyllä on oikeus tietojen käsittelyn rajoittamiseen ja käsittelyn vastustamiseen.
Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää suoramarkkinointi ja oikeus peruuttaa suostumus.
Rekisteröity voi pyytää profilointikieltoa, jolloin hänen tietojaan ei voi käyttää suoramarkkinoinnin ja mainonnan kohdentamiseen.

Mikäli henkilö haluaa tarkistaa tallennetut tietonsa, tai vaatia niihin täydennystä/korjausta tai pyytää tietojensa poistamista rekisteristä, pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

11 Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Käyttäjällä on oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle, mikäli käyttäjä katsoo, että hänen henkilötietojaan on käsitelty voimassa olevan lainsäädännön vastaisesti.

Tietosuojaviranomaisen yhteystiedot:

Tietosuojavaltuutetun toimisto
käyntiosoite: Ratapihantie 9, 6. krs, 00520 Helsinki
postiosoite: PL 800, 00521 Helsinki
sähköposti: tietosuoja@om.fi
puhelin: 029 56 66 700

12 Muutokset rekisteriselosteeseen
Voimme ajoittain muuttaa tätä rekisteriselostetta. Muutokset voivat perustua myös tietosuojalainsääsäädännön muuttumiseen. Muutoksista ilmoitamme nettisivuillamme ja/tai käyttäjältä saatuun sähköpostiosoitteeseen

29.5.2018