J-P Köykkä – Torni Galleria

Torni Gallerian pääsivulle

Hotellin asiakkaat voivat ostaa teokset mukaansa hotellin vastaanotosta.
Teokset ovat hankittavissa myös taidelainaamon ehdoin Taidekeskus Mältinrannasta.

Teoksissani tärkeimpinä elementteinä ovat sävyt ja rytmi. Usein en käytä minkään tyyppistä luonnosta kun teen maalausta. Prosessi vie mukanaan. Aiheet voivat olla ajankohtaisia ja peilaavat usein maailman tapahtumiin, eivät kuitenkaan suoranaisesti vaan usein teoksista löytyy johtolankoja jolloin katsojalle jää tilaa tulkita teosta.