Jussi Pyky ja Lasse Ursin

Jussi Pyky: Heijastava lähde

Lasse Ursin: Valumo

Galleria Mältinrannan näyttelytila on jaettu kahden taiteilijan kesken, jotka eroavat taiteellisilta lähtökohdiltaan merkittävästi toisistaan. Vaikka kummatkin taiteilijat pitävät yksityisnäyttelyn, näyttelyiden välinen vuorovaikutus ja kontrasti luovat katsojalle puhuttelevan kokemuksen. Kahden taiteilijan teokset koostuvat Jussi Pykyn öljyvärimaalauksista ja Lasse Ursinin kineettisistä veistoksista.

Lasse Ursin käyttää töissään valmiita esineitä, joihin hän on liittänyt sähkömoottoreita ja itse keksimiään kojeita. Ursinin mekaanisuudessaan kylmät kuvia, liikettä ja ääntä tuottavat koneet kyseenalaistavat perinteisen tekijän merkityksen taiteen tekemisessä.  Ne ovat kuitenkin leikkisyydessään lämpimän humoristisia ja itseironisia. Lasse Ursin on työskennellyt viimeaikoina itsenäisenä kuvataiteilijana sekä yhteisöntaiteilijana Tukeva porras -hankkeessa, jossa sovelletaan kuvataiteilijan ammattia sosiaali- ja terveysalojen palveluihin.

Jussi Pykyn maalaukset kuvaavat ihmisyyden erityislaatuisuutta sekä menneisyyttämme, joka meitä paljolti määrittää. Pohjoiset juuret ilmenevät hänen töissään salaperäisenä ja kaoottisena kuvauksena luonnosta. Luonto on ilmaistu teoksissa karheasti, jopa raa’asti. Sen voi ajatella kuvaavan pimeitä tai alitajuisia voimia, jotka ovat läsnä myös ihmisessä. Puut muistuttavat etäisesti ihmisiä. Tavoittelevatkohan ne ihmisen olemusta vai voiko ihminenkin olla kuin kasvuun kykenemätön kelopuu. Luonto rinnastuu teoksissa paikkaansa maailmassa pohtiviin, pelokkaisiin ja haavoittuviin ihmishahmoihin, jotka eivät kykene samaistumaan täysin luontoon eivätkä voi tukeutua yhtenä totuutena järkeenkään.

Elämä on kuin kamppailua, aaltomaista tai sykkivää liikehtelyä. Se voi maalaamisen avulla olla uuden esiin tulemista, muodottoman tulemista muotoon. Se on opettelua oppia viipymään tyhjyyden äärellä. Tyhjyys on vastakohtien takana se kuilu josta täyteläisyys, aine, saa voimansa järjestäytyä, jalostua yhä uudelleen ja uudelleen

Taiteilijat ovat läsnä Taidekeskus Mältinrannassa Museoiden yönä lauantaina 17.5. klo. 18-24.00

 

Kommentit pois päältä artikkelissa Jussi Pyky ja Lasse Ursin

Kommentointi on suljettu.