Noora Sandgren

(In English see below)

Sense

Elävä jää, elävämmäksi
Kohti kaiken kattavaa tapahtumista, jossa alat muuttuvat aavaksi
Valtaviksi liikevirroiksi, sellainen virittävä kohtaisuus

Olemme väreilijöitä, tuntosarvisia, kaikuvaisia olentoja. Solmuisia punoksia toisten elävien kanssa. Näyttely pohtii materiaalien omaa luontoa ja erilaisia toimijuuksia jaetuissa ympäristöissä. On kiinnostavaa pysähtyä esimerkiksi sen äärelle, millainen toimija lumi on sitoessaan itseensä ilmakehän epäpuhtauksia. Näyttely  tutkii resonansseja; vaikuttamista ja vaikuttumista, jota eri materiaalit saavat toisissaan aikaan. Kyse on välisyydestä, joka on kaikenkattavaa jatkuvaa tapahtumista, missä mikään ei pysähdy, vaan muuttaa muotoaan.

Näyttely koostuu kamerattomista fotogrammeista, riso-painotekniikalla toteutetuista valokuvista, sekä kompostiprosessissa tuotetuista, edelleen elävistä ja kehittyvistä kuvista. Esillä on myös yhteistyönä syntynyt teos media-artisti Samuli Homasen kanssa: Interaktiivisessa videoinstallaatiossa kokija pääsee katsomaan 3d-mallinnuksen kautta avattujen valokuvien sisään immersiivisesti, samalla kun teos tulkitsee ja elää kokijan kehon liikkeiden mukaan. Videota ja ääntä sisältävässä maankuoren alaisiin kerroksiinkin kulkeutuvassa installaatiossa kokijan liikekieli tuottaa kuvaan omaa hetkellistä piirtoviivaansa. Näyttelyssä on lisäksi interaktiivinen soitin, jossa katsojan kosketus veden pinnalla saa aikaan omaäänisiä visuaalisia valoaaltoja.

Avajaispäivänä taiteilija istuttaa valokuvia kompostimultaan, maahengityksen paikkaan, kemiallisten prosessien ja pieneläinten työstettäväksi. Näyttelyn aikana kehkeytyneet kuvat ovat nähtävissä näyttelyn jälkeen taiteilijan verkkosivulla. Elävän materian tutkiminen, kanssaolo sekä kasvun, hajoamisen ja haihtumisen esiin tuominen voi kertoa kiertokulun liikkeistä.

Näyttelyn aikana valokuvissa tapahtuneita muutoksia:

Toisaalta näyttely kiinnittää huomionsa myös koneiden, kuten risotekniikan ja 3D-mallinnuksen omaan materiaan, jälkiin ja niiden muodonmuutoksiin. Kokeellisesta elämästä, jossa taiteellinen tutkiminen elää, syntyy jälkiä; esimerkiksi lumiveden puhdistusoperaation esitys voi muuttua hetkelliseksi veistokseksi. Uteliaisuus, leikki ja toisaalta tieteelliset metodit yhdistyvät kuvataiteen ilmaisukeinoihin. Tarkkojen metodien ja kosketukseen kurottumisen, oman ja muiden kehojen materiaalisuuden löytämisen kautta syntyy teoksia, jotka elävät kokijan kanssa.

Noora Sandgren on monialainen kuvataiteilija. Taiteellisessa työskentelyssään hän tutkii erilaisten materiaalisuuksien välistä vuorovaikutusta ekologisuuden näkökulmista. Työskentely tapahtuu usein ulkona Hiidenveden kotipuutarhassa ja sisältää performatiivisia eleitä. Ilmaisuvälineinään hän käyttää valokuvaa, installaatiota, piirustusta ja videota. Tällä hetkellä Sandgren tutkii osana opintojaan valokuvan elävyyttä puutarhan lisäksi Aalto yliopiston biotaiteeseen keskittyvässä Biofiliassa. Sandgrenin edelliset yksityisnäyttelyt olivat 2018 esillä Hippolytessä ja Valokuvakeskus Perissä, lisäksi hän on osallistunut lukuisiin ryhmänäyttelyisin Suomessa ja ulkomailla. Oman taiteellisen työskentelynsä ohella Sandgren toimii aktiivisesti taiteilijakollektiiveissa ja taidepedagogina erilaisissa yhteisötaiteellisissa hankkeissa.

Näyttelyä on tukenut  Valoya Oy.

www.noorasandgren.com

 

The living remains, more living
Toward an all-encompassing occurring, where areas become expanses
Immense streams of motion, a kind of tuning place-ness

We are rippling, antennaed, echoing fellows. Knotted braids together with other beings.
My exhibition explores the natures of different materials and different forms of agency in shared surroundings. It is interesting to, say, stop to see what kind of agency snow has when it binds atmospheric impurities to itself. The exhibition investigates resonances; the moving and being moved, which different materials can cause in one another. It is a question of liminality, which is an all-encompassing, continuous occurring where nothing stops, and everything changes shape.

The exhibition is composed of cameraless photograms, photographs created with a printing technique called Risography, as well as still living, developing images produced through a composting process. Also part of the exhibition is a piece created in collaboration with media artist Samuli Homanen: in this interactive video installation, the observer gets to peer inside photographs opened up using 3D modelling, while the artwork interprets and lives in sync with the bodily movements of the experiencer. In this immersive installation, containing video and audio and we travel all the way down to the lowest levels of the Earth’s crust. The observer’s physical language may create its own momentary strokes within the image. The exhibition also features an interactive instrument, activated by the viewers touching the surface of a poo of water, creating sound wave resembling light wave image, with it´s own tones.

On the opening day, the artist plants photographs in compost soil, into a space of earthly breath, to be mulched by chemical processes and microorganisms. The images that develop during the exhibition can be viewed afterwards on the artist’s website. By exploring living material, being-with and making kin, by exhibiting growth, decay, and evaporation – these are some ways to familiarize oneself to the motion of circulation. On the other hand, the exhibition draws attention to the material, traces, and transformations of machines, as with the Risograph technique or 3D modeling. Experimental living, from which artistic investigation draws its power, forms marks; for instance, showing how water from melted snow is purified and can momentarily become a sculpture. Curiosity, play, and on the other hand scientific methods are combined within the expressive means of visual art. Through exact methods, reaching out to employ touch, and finding the materiality of one’s own body and the bodies of others, the artworks can be born into something which may live together with the viewer.

Noora Sandgren is a multidisciplinary visual artist. In her artistic work she explores the interaction between different materialities through the lens of ecology. Sandgren often works outdoors in her home garden by Hiidenvesi and incorporates performative gestures in her process. Her media are photography, installation, drawing, and video. Currently Sandgren is studying the liveliness of photography not just at the garden, but also in the bioart-specialized Biofilia laboratory at the Aalto University. Her previous private exhibitions were shown at the gallery Hippolyte and at the Photographic Centre Peri. She has also taken part in numerous group exhibition in Finland and abroad. In addition to her own artistic pursuits, Sandgren actively works in artist collectives and as an art educator in various different communal art projects.

Current exhibition is supported by Valoya specialized in plant grow lights.

Kommentit pois päältä artikkelissa Noora Sandgren

Kommentointi on suljettu.